Bedrijfsonderzoek

Apotheek Service Desk is onafhankelijk. Wij hebben geen binding met de groothandels, banken, verzekeraars, ketens, belangen-organisaties of investeringsmaatschappijen.
Banken, adviseurs en accountants beoordelen uw apotheek op basis van verlies, winst en jaarcijfers. Zodra het resultaat te laag is om aan de aflossingsverplichting te voldoen, worden al snel oplossingen bedacht die de kosten verlagen. Maar in plaats van het inkrimpen van uw personeelsbezetting of het verhuizen naar een voordeliger locatie, helpt Apotheek Service Desk inzien dat juist een andere wijze van organisatie bepalend is voor uw product en daarmee uw winst.
Ons rapport is gebaseerd op de gegevens uit uw apotheek. Het onderzoek wordt volledig onafhankelijk uitgevoerd.