Hoeveel heeft u te weinig gedeclareerd

Bij onze klanten zagen we dat de Baxter-declaratie doorgaans met een verkeerde tariefcode werd gedeclareerd. Eén wekelijks in plaats van twee- of drie-wekelijks. Dat hierdoor een te lage declaratie ontstaat is voor een ieder helder.

Voor deze apotheken hebben wij een herdeclaratie aangemaakt en ingediend. Bij de meeste apotheken gaat het snel om een bedrag groter dan tienduizend Euro.
De meest gehoorde reactie is: 'Ik wist dat er iets aan de hand was, maar zoveel?'

Wilt u ook zekerheid dat uw declaraties goed zijn uitgevoerd?