Medication Review

Het uitvoeren van een medication review behoort steeds vaker tot de dagelijksewerkzaamheden van een apotheker. Het belang van een medication review wordt door apothekers, artsen en patiënten zeer zeker erkend. De voornaamste redenen dat implementatie niet altijd lukt zijn de moeizame communicatie tussen patiënt, huisarts en specialist en tijdgebrek in de apotheek.

Binnen Apotheek Service Desk zijn apothekers werkzaam met een geaccrediteerde PIAF-opleiding. Apotheek Service Desk kan u faciliteren en ondersteunen bij de uitvoer van deze farmaceutische zorgprestatie.