Uw apotheek

Het gevoel van een hoge werkdruk is in vele apotheken aanwezig. Deze verhoging is enerzijds het gevolg van het preferentiebeleid. De apotheek is immers de laatste schakel in de keten van de gezondheidszorg en iemand zal de patiënt moeten uitleggen hoe de vergoeding van de geneesmiddelen bij de verzekeraars is geregeld.
Daarnaast is het beleid van de overheid dat er minder handel mogelijk is. Samen met een verlaging van het honorarium daalt de brutowinst behoorlijk.
Banken, adviseurs en accountants beoordelen uw apotheek op basis van verlies, winst en jaarcijfers. Zodra het resultaat te laag is om aan de aflossingsverplichting te voldoen, worden al snel oplossingen bedacht die de kosten verlagen.
Wij horen veelal opmerkingen in de trant van:

'De personeelskosten in mijn apotheek zijn hoger dan in de gemiddelde apotheek. Ik overweeg om te bezuinigen op mijn personeelskosten, maar ben bang dat dit slechts tot een eenmalig positief effect op mijn jaarcijfers leidt. Hoe kan ik met een verlaging van mijn personeelskosten zorgen voor structureel meer winst in mijn apotheek?'

'Om het hoofd boven water te houden, heb ik de afgelopen jaren mijn apotheekteam met enkele fte's ingekrompen. Financieel gezien een welkome verlaging van mijn kosten, maar tegelijkertijd is de werkdruk behoorlijk toegenomen. Hoe kan ik met mijn team onder deze omstandigheden nog aandacht schenken aan de farmaceutische zorgverlening?'

'Ik merk dat de wachttijden in mijn apotheek oplopen. Terwijl mijn apotheekteam al op haar tenen loopt om alle werkzaamheden verzet te krijgen, worden de patiënten in de wachtruimte alsmaar ongeduldiger. Hoe kan ik mijn werkprocessen optimaliseren zodat ik mijn patiënten sneller kan helpen?'

In plaats van het inkrimpen van uw personeelsbezetting of het verhuizen naar een voordeliger locatie, zoekt Apotheek Service Desk, samen met u, naar andere mogelijkheden uw apotheek te organiseren. We bereiken graag het doel dat er voldoende tijd is voor farmaceutische zorg, een prettig gevoel van de werkdruk en dat met een hogere netto winst.